Wednesday, July 22, 2015

Şərəf məsələsi - Koreya və Almaniya

1997'ci ildəki Asiya böhranı Cənubi Koreyanı pis vurmuşdu, ölkə iflas ərəfəsindəydi.  Ölkənin valyutası çökmüşdü, bir çox şirkət və banklar iflas oldu. 98'ci ildə hökümət xalqdan kömək istəyir.
Qadınlar qızıl üzüklərini, idmançılar qızıl medallarını dövlətə bağışladılar. Bir neçə ay sonra 227 ton qızıl yığıldı, $4 milyard dollar dəyərində. Koreya isə Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan borcunu vaxtından tez ödədi.

Napoleona qarşı azadlıq müharibəsində Prusiya kraliçası Marianne 1813'cü ildə bütün alman qadınlarına müraciət edir və xahiş edir ki, qızıl və digər zinət əşyalarını ordunun maliyyələşməsi üçün dövlətə versinlər, əvəzində onlara dəmirdən/tökmə çuqundan hazırlanmış üzük və digər zərgərlik əşyaları veriləcək. Bu üzük və əşyaların üzərində "Ölkəmizin rifahı üçün" (Für das Wohl des Vaterlands-For the welfare of our country / fatherland) və "Qızılı dəmirə dəyişdim"  (Gold gab ich für Eisen-I gave gold for iron) yazılırdı. Dəmirdən düzəldilmiş zinət əşyalarının elə çox maddi dəyəri olmasa da, bir çoxları üçün bu bər-bəzəklə gəzmək bir şərəf məsələsi idi. 
Yaşam da belədir, bəzi maddi dəyəri olmayan çox şey sizin üçün şərəf məsələsidir. 

P.S aşağı-yuxarı bu gün Yunanıstanı da eyni tale gözləyir. Özəl sektor, fərdlər dövləti iflasdan qurtarmaq üçün dəstək olmalıdılar. Bu ya dövlət əmlakının satışı, vergilərin artırılması, ya da yuxarıda göstərilən kimi fərdlərin və özəl sektorun mal-mülk bağışlaması halında mümkündür.Post a Comment